Kakadia, Yash, Yogesh Gajjar, Priya Savsani, and Chetan Yadav. 2023. “Kite String Injures During Makar Sankranti Festival”. National Journal of Community Medicine 14 (02):114-17. https://doi.org/10.55489/njcm.140220232648.